Dnes je: 16.01.2019

Výukové materiály

Animace

Diagnostické a testovací systémy

CNC Frézka - výroba plošného spoje
CNC Frézka - výměna nástroje
CNC Frézka - realizace projektu
CNC Frézka - nůžky
CNC Frézka - soustruh
CNC Frézka - vyřezávání
Příprava činnosti plotru
Plotr ve fázi tisku
Plotr ve fázi řezání
3D tisk - zpracování podkladů v CAD
3D tisk
3D tisk - vkládání materiálu pro tisk
3D tisk - extruder
3D tisk - separace
3D tisk - mlýnek na grantulát
Stereolitografie
3D skenování
PCB - výroba plošného spoje
PCB - instalace prokovů
PCB - měření plošného spoje

Elektromobilita, smart sítě a jejich infrastruktura

Biometrický senzor dlaně
Biometrický senzor otisku prstu
Biometrický senzor duhovky
Biometrický senzor sítnice
Sériová a paralelní komunikace
Rozhraní RS232
Rozhraní RS422
Rozhraní RS485
Rozhraní 1wire
Rozhraní CAN
Rozhraní CSMA-CA
Rozhraní CSMA-CD
Rozhraní i2c
ISO/OSI model
Rozhraní LIN
Rozhraní SPI
Rozhraní TCPIP
Topologie sítě
Rozhraní TCP kontra UDP
Rozhraní USB
Elektromobilita a infrastruktura
Komunikace elektromobil - infrastruktura
Nabíjecí zásuvky 1
Nabíjecí zásuvky 2
Přečerpávací elektrárna - úvod
Přečerpávací elektrárna - popis
Přečerpávací elektrárna - generátorový režim
Přečerpávací elektrárna - čerpadlový režim
Hop mesh sítě
Kódování bitů
Rozhraní KNX
Rozhraní LVDS
Multicast routing
Komunikace powerline
Komunikace proudová smyčka
Realizace token bus
Buzení 2f HKM motoru
Stejnosměrný motor
Krokování - plný krok
Krokování - poloviční krok
Krokování - mikrokrokování
Krokový motor
Bluetooth
Frekvenční poskakování
GSM
Infračervený přenos IRDA
Identifikace RFID
Aplikace RFID
Elektrolýza
Syntéza vodíku