Dnes je: 16.01.2019

NETFEI

Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠBTUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání

Kód projektu : CZ.1.07/2.4.00/31.0031

Název operačního programu : OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Období projektu : 1.7.2012 - 31.6.2014

Stručný obsah projektu

Projekt "NETFEI" je zaměřen primárně na inovaci, ověření a rozšíření metodického rámce pro realizaci odborných praxí studentů a stáží akademických pracovníků na Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen "FEI") VŠB-TU Ostrava a naplnění hlavního cíle projektu spočívajícího v prohloubení a rozvoji dlouhodobé spolupráce se subjekty terciárního vzdělávání, VaV organizacemi a zejména podnikatelským (aplikačním) sektorem.

V rámci projektu je zapojeno 6 partnerů, přičemž nejvýznamnějším z partnerů je IT Cluster sdružující přes 50 členů působících v oblasti informačních technologií; dva z partnerů (Trakce a TRIMR) spadají do kategorie MSP.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují částky 26.306.131,92 Kč, přičemž projekt řeší klíčové aktivity zaměřené na:

  • zkvalitnění a rozšíření systému stáží studentů FEI v podnikatelském sektoru,
  • posílení spolupráce s aplikační sférou prostřednictvím stáží akademických pracovníků,
  • podpůrné aktivity (softskills, workshopy, semináře).