Dnes je: 16.01.2019

Realizace mezinárodních odborných seminářů pro VaV organizace, instituce teriárního vzdělávání podnikatelský sektor


Hlavním cílem seminářů je umožnit studentům s hlubokým zájmem o studovaný obor výměnu zkušenosti ze studia, navzájem se seznámit se s výsledky vědecké práce a navázat osobní kontakty pro možnou budoucí spolupráci s pracovníky z technické praxe, výzkumných ústavů a vysokých škol pro vzájemnou informovanost o svých výsledcích práce a úkolech, které před nimi stojí.
Semináře budou určeny pro studenty, doktorandy, akademické pracovníky a pro zástupce podnikatelského a veřejného sektoru z celé ČR, Polska a Slovenska. V rámci seminářů zaměřených na elektrotechniku bude hrazena také účast špičkových odborníků z Rostovské státní dopravní univerzity (RGUPS) z Rostova na Donu.


1. EPE 2013

Odborný seminář NETFEI v rámci konference Electric Power Engineering EPE 2013

2. NETFEI 1. seminář 2013

I. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO

3. KTTO 2013

Odborný seminář NETFEI v rámci konference KTTO 2013

4. WOFEX 2013

Workshop studentů doktorského studia FEI, VŠB-TUO

5. NETFEI 2. seminář 2013

II. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO

6. PDeS 2013

Odborný seminář NETFEI v rámci konference Programmable Devices and Embedded Systems EPE 2013

7. NETFEI 3. seminář 2013

III. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO

8. Studentský seminář NETFEI 2014

Workshop mladých potencionálních vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO

9. Studentský seminář NETFEI II 2014

Workshop mladých potencionálních vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO

10. NETFEI 4. seminář 2014

IV. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků VŠB-TUO.