Dnes je: 16.01.2019

Podpora spolupráce VŠB-TUO s VaV pracovišti a podnikatelským sektorem

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity budou realizovány níže uvedené dílčí podpůrné (doplňkové) činnosti, jejichž cílem je podpora vzájemné výměny zkušeností a rozvoj spolupráce s dalšími podporovanými subjekty formou pravidelných komunikačních a interaktivních platforem.

Dílčím cílem je také rozvoj spolupráce mezi partnery (IT Cluster) se stávajícími zahraničními technologickými platformami a VaV pracovišti. Do aktivity tak jsou zařazeny:

  • A)Budování partnerství a výměna zkušeností v tématické oblasti "INTELIGENTNÍ BUDOVY" - podpora a rozvoj spolupráce v rámci existující technologické platformy KNX Association (VŠB-TUO je členem), která celosvětově prosazuje standardy v oblasti "inteligentních budov" (řízení budov a automatizace domácností) včetně vybudování certifikovaného KNX Lightning Centre v areálu VŠB-TUO.
  • B)Budování partnerství a výměna zkušeností v tématické oblasti "VIRTUÁLNÍ INSTRUMENTACE" - podpora a rozvoj spolupráce v rámci existující technologické platformy (NI LabVIEW Academy), kterou v ČR zastupuje interaktivní platforma National Instruments (Czech Republic), s.r.o.
  • C) Budování partnerství FEI VŠB-TUO s podnikatelskou sférou v oblasti podpory inovací. - využití existujícího SW nástroje Goldfire Innovator při pořádání pravidelných inovačních workshopů studentů a akademických pracovníků s inovačními firmami (identifikace potřeb inovačních řešení apod).
  • D)Realizace mezinárodních odborných seminářů pro VaV organizace, instituce teriárního vzdělávání podnikatelský sektor v tématických oblastech: - Elektrotechnika - Elektrotechnika v dopravním inženýrství - Systémová technika budov - Rapid Prototyping, diagnostické a testovací systémy - Energetika, obnovitelné a alternativní zdroje energie, udržitelná doprava, elektromobilita a SMART sítě.