Dnes je: 16.01.2019

Doplňková podpora stáží - rozvoj kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠB-TUO

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity budou realizovány níže uvedené dílčí podpůrné (doplňkové) činnosti, jejichž cílem je podpora vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj spolupráce cílové skupiny (zejména studenti, částečně akademičtí pracovníci) s VaV pracovišti a podnikatelským sektorem:

V rámci tématických oblastí "KNX - komplexní oblast řízení budov, automatizace domácnosti" a "Rapid Prototyping + Diagnostické a testovací systém" budou realizovány:

  • A) odborné exkurze a návštěvy veletrhů pro studenty VŠ Prostřednictvím exkurzí na odborných veletrzích a ve firmách a VaV pracovištích získají studenti VŠ možnost vytvořit síť odborných kontaktů využitelných v rámci své odborné bakalářské praxe, resp. navazující magisterské odborné praxe (řešení individuálních projektů) - viz. KA01.
  • B) Realizace podprůrných interaktivních seminářů ve vybraných tématech Akademičtí pracovníci VŠB-TUO uspořádají ve spolupráci s odborníky z podnikatelského sektoru dva typy interaktivních seminářů s worskhopy pro studenty k problematice řízení budov a automatizace domácností a dále v tématické oblasti Prototyping a Diagnostické a testovací systémy. Cílem je opět umožnit studentům navázat kontakty a získat představu o potřebách firem v oblasti řešení VaV úkolů jako témat řešených potenciálně v magisterských praxích - viz. KA01.
  • C) Podpora rozvoje měkkých dovedností studentů Realizace semináře měkkých dovedností navazuje na současný předmět vyučovaný na FEI VŠB-TUO "Rozvoj vybraných měkkých dovedností studentů důležitých pro trh práce". Nadstavbou je zapojení aktivit kariérního poradenství vázaného na výsledky hodnocení odborných praxí studentů.
  • D) Podpora rozvoje měkkých a manažerských dovedností akademických pracovníků Realizací pilotních tréninků dojde k posílení měkkých kompetencí akademiků v rámci rozvoje spolupráce a tvoření sítí.