Dnes je: 16.01.2019

Stáže akademických pracovníků VŠB-TUO v podnikatelském sektoru

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je prohloubení spolupráce mezi FEI VŠB-TUO a zapojenými subjekty s potenciálem budoucí spolupráce na společných projektech (od zapojení do výuky až do oblasti VaV).

Sekundárním cílem aktivity pak je zajistit transfer know-how a aktuálních postupů a trendů z oblasti projekce specifických elektrotechnických zařízení a vývoje nových technologií - jedním z výstupů stáží jsou výukové materiály.

Předmětem aktivity je pak realizace krátkodobých stáží (1-3 měsíce), ale také půlroční, resp. max. jednoletých stáží akademických pracovníků FEI VŠB-TUO ve spolupracujících firmách zabývajících se konkrétní odbornou činností související s akademickou a výzkumnou činností účastníků stáží.

Stáže budou realizovány v těchto odborných tématech:

  • A) Projektování elektrických zařízení - zaměření na projekci elektrických instalací, zařízení a strojů, zabezpečovací techniky a automatizace Partnerské firmy: Trakce, a.s., 1. Signální, a.s., Elvac Automation, Elvac IPC, s.r.o, Elcom, Trimr.
  • B) KNX - komplexní oblast řízení provozu budov, automatizace domácnosti - projekce Systémové techniky budov se zaměřením na ovládání provozně technických funkcí v budovách Partnerské firmy: Elcom,Trimr, Isotra.
  • C) Rapid Prototyping + Diagnostické a testovací systémy - problematika diagnostiky, testování a prototypové výroby Partnerské firmy: ContinentalAutomotive Systems Czech Republic s.r.o., VÚHŽ Dobrá, MCAE Systems, Kaipan, Isotra, SCHOTT Solar
  • D) Elektromobilita, smart sítě a jejich infrastruktura - problematika elektromobility, smart sítí a jejich infrastruktury

Partnerské firmy: ČEZ, EON, MGM Compro, Kaipan, Isotra Opava, SCHOTT Solar, ZTC Energy, UJV Řež, VVUÚ Radvanice, Silektro, Schneider Electric, Siemens.

Kromě rozvoje znalostí technického charakteru je důležitým výstupem stáží rovněž posílení praktických znalostí procesu jednotlivých etap řešení rozsáhlých projektů a soft skills, tj. komunikační, manažerské a prezentační dovednosti.