Dnes je: 16.01.2019

Networking a evaluace odborných praxí (stáží) studentů VŠB-TUO

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Obsahem této klíčové aktivity jsou oboustranně interaktivní setkávání a networking studentů, zástupců podnikatelského sektoru a akademických pracovníků FEI VŠB-TUO. Vzhledem ke svému zaměření na propojení aktivit studentů VŠ se zástupci podnikatelského sektru je aktivita garantována partnerem projektu IT Clusterem, o.s., který disponuje úzkými vazbami právě na nejvýznamnější podniky a instituce v oblasti elektrotechniky, telekomunikací a informatiky.

Každý rok po ukončení odborných praxí dojde k jednodennímu setkání formou konference, kde dopolední neveřejná část bude věnovaná evaluaci právě ukončených odborných stáží formou prezentací a řízené diskuze mezi studenty, zástupci firem a akademickými pracovníky (ve skupinách).

Cílem těchto setkání bude jednak získání zpětné vazby pro další úpravu metodiky odborných praxí, ale také získání zpětné vazby pro studenty v jaké oblasti mají rezervy a kde je nutné z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce získat další dovednosti a znalosti.

Odpolední část setkání bude veřejná a bude mít za cíl umožnit studentům prezentovat výstupy jejich odborné praxe před potenciálními zájemci o odbornou stáž, ale také před širokou veřejností. V rámci odpolední části dojde k vyhlášení titulu "Stážista roku", který bude udělen studentovi, který nejlépe splnil odbornou stáž.

Prezentace studentů bude zároveň sloužit jako generálka na obhájení diplomové práce před odbornou komisí a umožní studentům odzkoušet si své prezentační schopnosti. V odpolední části setkání budou také prezentovány výstupy ze zahraničních stáží.