Dnes je: 16.01.2019

Metodika zahraničních odborných praxí pro studenty navazujícího magisterského studia

Publikace „Metodika zahraničních odborných praxí pro studenty navazujícího magisterského studia“ byla vytvořena v rámci projektu číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0031 s názvem „NETFEI - Rozvoj sítí a partnerství mezi Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a podnikatelským sektorem a institucemi terciálního vzdělávání“, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem metodiky je poskytnout čtenářům, kromě základních údajů o Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy baňské - Technické univerzity Ostrava, ucelený pohled na problematiku zahraničních praxí studentů. Některé postupy související se zahraničními praxemi jsou srovnávány také s výjezdy v rámci jiných mobilitních programů (např. Erasmus), se kterými má fakulta dlouhodobé zkušenosti, a jsou zde zmíněny především odlišnosti od těchto zaběhnutých postupů, např. z pohledu nezbytných dokladů, způsobu financování apod. Podstatnou část publikace tvoří přípravný seminář, který studenti absolvují před výjezdem na zahraniční praxi. Seminář je konkrétně zaměřen na finské prostředí, protože část projektu NETFEI zaměřená na zahraniční praxe vycházela ze spolupráce s konkrétní finskou univerzitou.


Dokument ke stažení (pdf verze)