Dnes je: 16.01.2019

Zahraniční odborné praxe pro studenty magisterských oborů FEI VŠB-TUO

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci této klíčové aktivity dojde ke vzniku metodiky a realizaci high-level programu pro talentované studenty. Každoročně bude vybráno v rámci FEI VŠB-TUO pět talentovaných studentů v magisterském studiu (4. až 5. ročník studia), kterým bude umožněno realizovat půlroční pracovní stáž ve společnosti TIETO Corporation (Finsko), kdy tyto stáže budou probíhat v úzké spolupráci s finskou universitou Saimaa Univertsity of Applied Sciences.

Součástí aktivity je opět příprava podrobné metodiky včetně evaluačních nástrojů realizace odborné stáže, která bude přeložena do angličtiny.

Společnost TIETO Corporation není v projektu zahrnuta mezi partnery, ale spolupráce s ní bude zajištěna prostřednictvím partnera IT Clusteru, jehož členem je mimo jiné česká pobočka této globální firmy (Tieto Czech s.r.o). S uvedenými finskými subjekty má navíc VŠB-TUO uzavřenu samostatnou dohodu o spolupráci.

Pro zvýšení motivace zahraničních konzultantů je součástí rozpočtu také odměna těmto osobám (formou DPP), hodinová sazba odpovídá částce 30 EUR a pokrývá aktivity individuálních konzultací a detailní evaluace průběhu stáže.

Pro podporu realizace stáží a odstranění případných finančních bariér účasti talentovaných studentů je součástí rozpočtu také přímá podpora pro tyto účastníky pokrývající základní náklady:

  • cestovné - zpáteční letenka do Finska a zpět,
  • pobytové náklady - pokrytí části nákladů na ubytování účastníků (400 EUR na měsíc) a stravné účastníků (400 EUR na měsíc).

Zahraniční stáži bude předcházet přípravný 5denní seminář v rozsahu 30 hodin, které studenty připraví po odborné, jazykové a kulturní stránce na odbornou stáž. Tento seminář proběhne jednou ročně měsíc před odjezdem na stáž (tzn. min. dvakrát v projektu), přičemž návrh témat školení i lektorské zajištění bude garantováno partnerem IT Clusterem. Obsah semináře bude připraven odborníky z praxe na míru dle konkrétního zaměření stáží v daném období.