Dnes je: 16.01.2019

Inovace a rozšíření stávajícícho systému odborných stáží praxí (stáží) studentů VŠB-TUO, FEI

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Na FEI VŠB-TUO již třetím rokem běží systém odborných praxí pro studenty bakalářského studia. Tyto odborné praxe každým rokem absolvuje cca 100 studentů v rozsahu 50 dní ve 3. ročníku studia (vždy čtvrtek-pátek), přičemž poznatky získané v průběhu praxí slouží studentům jako klíčový informační vstup pro vypracování bakalářské práce.

V rámci projektu NETFEI chceme tento systém významně inovovat a rozšířit o kvalitativní prvky. Dílčím krokem k naplnění tohoto cíle bude analýza a úprava metodiky odborných praxí především ve směru rozvoje evaluace odborných praxí ze strany firemního mentora. Důraz bude kladen jednak na zvýšení kvality hodnocení odborné stránky stáže, ale také na rozvoj měkkých dovedností studentů.

Min. 50 konzultantů (firemní mentoři praktikantů) budou na základě nově vzniklé metodiky praxí e-learningovou formou proškoleno v evaluaci odborných praxí.

V rámci aktivity bude také připravena pilotní metodika praxí pro studenty navazujícího magisterského studia (praxe budou úzce navazovat na bakalářské praxe), kdy v současnosti na FEI systém odborných praxí pro tyto studenty chybí. Současně bude opět proškoleno min. 25 firemních mentorů v evaluaci účastníků těchto praxí. Systém praxí bude založen na principu individuálních projektů, kdy student navazujícího magisterského studia bude moci rozšířit svou zkušenost z předchozí bakalářské praxe a bude moci pracovat ve spolupráci s mentorem do hloubky na individuálním projektu.

Pro zvýšení motivace konzultantů je součástí rozpočtu také odměna těmto mentorům (formou DPP) pokrývající aktivity individuálních konzultací a detailní evaluace průběhu stáže.

Pro celkovou podporu systému bude v rámci této aktivity také vytvořena webová elektronická interaktivní databáze odborných praxí a individuálních projektu přístupná studentům a spolupracujícím firmám z podnikatelského sektoru jako nástroje podporující efektivní fungování systému odborných praxí na FEI VŠB-TUO.