Dnes je: 16.01.2019

Odborné ezkurze

V rámci klíčové aktivity jsou naplánovány odborné exkurze a návštěvy veletrhů pro studenty FEI VŠ. Data jednotlivých akcí lze najít v kalendáři. Pro podporu studenta na exkurzi je nutné dodržet následující kroky:
 1. Dohoda 51 s účastníkem exkurze. Tuto dohodu je třeba stáhnout, vyplnit, vytisknout, podepsat a odevzdat paní Ing. Evě Glabazňové. Na základě této dohody bude každému zájemci o exkurzi připraven cestovní příkaz, bez kterého nelze uplatňovat nároky na úhradu výdajů a bez kterého student není pojištěn VŠB pro tuto událost.
 2. Exkurze jsou vždy plánovány z Ostravy do místa veletrhu či firmy, kde se exkurze uskuteční. Uplatňovat lze tedy lístky na vlak (2.třída) či autobus z Ostravy do plánovaného místa a zpět. V případě větší skupiny lze nakupovat lístky skupinové. Místní dopravou se myslí např. tramvaje či metro, kde je potřeba nakupovat jednorázové vstupenky! Pozor, místní dopravu po Ostravě nelze z projektu hradit! V případě zaplacení lístku za exkurzi či pouhé vytištění voucheru je třeba všechny tyto dokumenty zachovat, protože na jejich základě bude posouzena způsobilost cesty.
 3. Po návratu je třeba nejpozději do 14 dní odevzdat tyto materiály:
  • Lístky či vouchery za veletrh či placené exkurze z rubové strany opatřené loginem studenta
  • Jízdenky za dopravu, z rubové strany opatřené loginem studenta
  • Podpis na prezenční listině a cestovním příkazu, vyplněném skutečnými údaji o cíli a časech cesty
  • Oboustranně vytištěnou a podepsanou zprávu z exkurze či firmy (lze stáhnout zde, příklad zprávy je zde)
 4. Materiály budou odevzdány ke zpracování a informace o náhradě půjde ihned po vyhotovení mailem všem dotčeným osobám.
Byly realizovány následující exkurze a návštěvy (v závorce je počet podpořených osob):
 • Kaipan (34 studentů, 2 dny)
 • Tatra Kopřivnice (7 studentů)
 • veletrh Ampér 2014 Brno (49 studentů)
 • veletrh Electron 2013 Praha (5 studentů)
 • Varroc Lightning 2013 Šenov (6 studentů)
 • Jeti 2013 Příbor (6 studentů)
 • Continental 2013 Frenštát pod Radhoštěm (3 studenti)
 • Marpos 2013 Ostrava (12 studentů)
 • Varroc Lightning 2013 Šenov (6 studentů)
 • BVV 2013 Brno (13 studentů)
 • veletrh For Arch 2013 v Praze (1 student)
 • veletrh Amper 2013 v Brně (32 studentů)
 • Varroc Lightning 2012 Šenov (8 studentů)
 • Continental 2012 Frenštát pod Radhoštěm (16 studentů)
 • Eaton 2012 Praha (1 student)
 • KES 2012 Ostrava (29 studentů)
 • Marpos 2012 Ostrava (31 studentů)
 • veletrh BVV 2012 v Brně (11 studentů)
Celkem bylo podpořeno 270 studentů (135 mužů, 36 žen).