Dokumentace

Sluneční poskakovač

Zkrácený stavební návod

Vodíkový jezdec

Stavební návod
Informace o palivovém článku
Stavební návod - EN verze
Informace o palivovém článku - EN verze
Laboratorní úloha - měření VA charakteristiky palivového článku
Laboratorní úloha - měření účinnosti palivového článku
Laboratorní úloha - měření prosakovacího poměru a voltampérové charakteristiky palivového článku