Dnes je: 16.01.2019

Klíčové aktivity

  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem
  • Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem
  • Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

Klíčová aktivita 1

Inovace a rozšíření stávajícícho systému odborných stáží praxí (stáží) studentů VŠB-TUO, FEI (bližší popis)

Klíčová aktivita 2

Zahraniční odborné praxe pro studenty magisterských oborů FEI VŠB-TUO (bližší popis)

Klíčová aktivita 3

Networking a evaluace odborných praxí (stáží) studentů VŠB-TUO (bližší popis)

Klíčová aktivita 4

Stáže akademických pracovníků VŠB-TUO v podnikatelském sektoru (bližší popis)

Klíčová aktivita 5

Doplňková podpora stáží - rozvoj kompetencí studentů a akademických pracovníků VŠB-TUO (bližší popis)

Klíčová aktivita 6

Podpora spolupráce VŠB-TUO s VaV pracovišti a podnikatelským sektorem (bližší popis)